HA Stars

Nancy & Sassafrass, Sue & Kato, Elaine & Toronado, Tonya & Hunter, Karen & Allie at the Old Timer's Show-- show us the ribbons!!!

junPo© Sue Cook 2015